Poglavlje 96

Pjevajte Jahvi pjesmu novu! Pjevaj Jahvi, sva zemljo!
2 Pjevajte Jahvi, hvalite ime njegovo! Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo,
3 kazujte poganima njegovu slavu, svim narodima čudesa njegova.
4 Velik je Jahve, hvale predostojan, strašniji od svih bogova!
5 Ništavni su svi bozi naroda. Jahve stvori nebesa!
6 Slava je i veličanstvo pred njim, sila i sjaj u Svetištu njegovu.
7 Dajte Jahvi, narodna plemena, dajte Jahvi slavu i silu!
8 Dajte Jahvi slavu imena njegova! Prinosite žrtvu i uđite u dvorove njegove,
9 poklonite se Jahvi u sjaju svetosti njegove. Strepi pred njim, zemljo sva!
10 Nek' se govori među poganima: "Jahve kraljuje!" Svijet on učvrsti da se ne pomakne, narodima pravedno upravlja.
11 Raduj se, nebo, i kliči, zemljo! Neka huči more i što je u njemu!
12 Nek' se raduje polje i što je na njemu, neka klikće šumsko drveće
13 pred Jahvom, jer dolazi, jer dolazi suditi zemlji. Sudit će svijetu u pravdi i narodima u istini svojoj.