Poglavlje 34

Davidov. Kada se David pravio ludim pred Abimelekom, a on (34:2) $ALEF

Blagoslivljat ću Jahvu u svako doba, njegova će mi hvala biti svagda na ustima!
2 (34:3) $BET Nek' se Jahvom duša moja hvali: nek' čuju ponizni i nek' se raduju!
3 (34:4) $GIMEL Veličajte sa mnom Jahvu, uzvisujmo ime njegovo zajedno!
4 (34:5) $DALETTražio sam Jahvu, i on me usliša, izbavi me od straha svakoga.
5 (34:6) $HE U njega gledajte i razveselite se, da se ne postide lica vaša.
6 (34:7) $ZAJIN Eto, jadnik vapi, a Jahve ga čuje, izbavlja ga iz svih tjeskoba.
7 (34:8) $HET Anđeo Jahvin tabor podiže oko njegovih štovalaca da ih spasi.
8 (34:9) $TET Kušajte i vidite kako dobar je Jahve: blago čovjeku koji se njemu utječe!
9 (34:10) $JOD Bojte se Jahve, vi sveti njegovi: ne trpe oskudice koji ga se boje.
10 (34:11) $KAF Osiromašiše mogućnici i gladuju, a koji traže Jahvu ne trpe oskudice.
11 (34:12) $LAMED Dođite, djeco, i poslušajte me, učit ću vas strahu Gospodnjem.
12 (34:13) $MEM O čovječe, ljubiš li život? Želiš li dane mnoge uživati dobra?
13 (34:14) $NUN Jezik svoj oda zla suspreži i usne od riječi prijevarnih!
14 (34:15) $SAMEK Zla se kloni, a čini dobro, traži mir i za njim idi!
15 (34:16) $PE Oči Jahvine gledaju pravedne, uši mu slušaju vapaje njihove.
16 (34:17) $AJIN Lice se Jahvino okreće protiv zločinaca da im spomen zatre na zemlji.
17 (34:18) $SADE Pravednici zazivaju, i Jahve ih čuje, izbavlja ih iz svih tjeskoba.
18 (34:19) $KOF Blizu je Jahve onima koji su skršena srca, a klonule duše spasava.
19 (34:20) $REŠ Mnoge nevolje ima pravednik, ali ga Jahve od svih izbavlja.
20 (34:21) $ŠIN On čuva sve kosti njegove: ni jedna mu se neće slomiti.
21 (34:22) $TAU Opakost bezbošca ubija, platit će koji mrze pravednika.
22 (34:23) Jahve izbavlja duše slugu svojih, i neće platiti tko god se njemu utječe.