Poglavlje 49

Zborovođi. Sinova Korahovih. Psalam. (49:2)

Poslušajte ovo, svi narodi, čujte, svi stanovnici zemlje,
2 (49:3) vi, djeco puka, i vi, odličnici, bogati i siromašni zajedno!
3 (49:4) Moja će usta zboriti mudrost, i moje srce misli razumne.
4 (49:5) K poučnoj izreci priklonit ću uho, uz harfu ću izložit' svoju zagonetku.
5 (49:6) Što da se bojim u danima nesreće kad me opkoli zloba izdajica
6 (49:7) koji se u blago svoje uzdaju i silnim se hvale bogatstvom?
7 (49:8) TÓa nitko sebe ne može otkupit' ni za se dati Bogu otkupninu:
8 (49:9) životu je cijena previsoka, i nikada je neće platiti
9 (49:10) tko želi živjeti dovijeka i ne vidjeti jamu grobnu.
10 (49:11) Jer, i mudri umiru, pogiba i luđak i bezumnik: bogatstvo svoje ostavlja drugima.
11 (49:12) Grobovi im kuće zasvagda, stanovi njihovi od koljena do koljena, sve ako se zemlje nazivale imenima njihovim.
12 (49:13) Čovjek koji nerazumno živi sličan je stoci koja ugiba.
13 (49:14) Takav je put onih koji se ludo uzdaju, to je konac onih koji uživaju u sreći:
14 (49:15) Poput stada redaju se u Podzemlju, smrt im je pastir, a dobri njima vladaju. Njihova će lika brzo nestati, Podzemlje će im biti postojbina.
15 (49:16) A moju će dušu Bog ugrabiti Podzemlju iz pandža i milostivo me primiti.
16 (49:17) Ne boj se ako se tko obogati i ako se poveća blago doma njegova:
17 (49:18) kad umre, ništa neće ponijeti sa sobom, i blago njegovo neće s njime sići.
18 (49:19) Ako se u životu držao sretnim - "Govorit će se da ti je dobro bilo!" -
19 (49:20) i on će doći u skup otaca svojih, gdje svjetlosti više vidjeti neće.
20 (49:21) Čovjek koji nerazumno živi sličan je stoci koja ugiba.