Poglavlje 145

Hvalospjev. Davidov. ALEF

Slavit ću te, o Bože, kralju moj, ime ću tvoje blagoslivljat' uvijek i dovijeka.
2 BET Svaki ću dan tebe slaviti, ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka. GIMEL
3 Velik je Jahve i svake hvale dostojan, nedokučiva je veličina njegova! DALET
4 Naraštaj naraštaju kazuje djela tvoja i silu tvoju naviješta.
5 HE Govore o blistavoj slavi tvoga veličanstva i čudesa tvoja objavljuju.
6 VAU Kazuju strahovitu silu djela tvojih, veličinu tvoju pripovijedaju.
7 ZAJIN Razglašuju spomen velike dobrote tvoje i pravednosti tvojoj kliču.
8 HET Milostiv je Jahve i milosrdan, spor na srdžbu, bogat dobrotom.
9 TET Gospodin je dobar svima, milosrdan svim djelima svojim.
10 JOD Nek' te slave, Jahve, sva djela tvoja i tvoji sveti nek' te blagoslivlju!
11 KAF Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva, neka o sili tvojoj govore
12 LAMED da objave ljudskoj djeci silu tvoju i slavu divnoga kraljevstva tvoga.
13 MEM Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno, tvoja vladavina za sva pokoljenja. NUN Vjeran je Jahve u svim riječima svojim i svet u svim svojim djelima.
14 SAMEK Jahve podupire sve koji posrću i pognute on uspravlja.
15 AJIN Oči sviju u tebe su uprte, ti im hranu daješ u pravo vrijeme.
16 PE Ti otvaraš ruku svoju, do mile volje sitiš sve živo.
17 SADE Pravedan si, Jahve, na svim putovima svojim i svet u svim svojim djelima.
18 KOF Blizu je Jahve svima koji ga prizivlju, svima koji ga zazivaju iskreno.
19 REŠ On ispunja želje štovatelja svojih, sluša njihove vapaje i spasava ih.
20 ŠIN Jahve štiti one koji njega ljube, a zlotvore sve će zatrti.
21 TAU Nek' usta moja kazuju hvalu Jahvinu i svako tijelo nek' slavi sveto ime njegovo - uvijek i dovijeka.