Poglavlje 145

Hvalospjev. Davidov. $ALEF

Slavit ću te, o Bože, kralju moj, ime ću tvoje blagoslivljat' uvijek i dovijeka.
2 $BET Svaki ću dan tebe slaviti, ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka. $GIMEL
3 Velik je Jahve i svake hvale dostojan, nedokučiva je veličina njegova! $DALET
4 Naraštaj naraštaju kazuje djela tvoja i silu tvoju naviješta.
5 $HE Govore o blistavoj slavi tvoga veličanstva i čudesa tvoja objavljuju.
6 $VAU Kazuju strahovitu silu djela tvojih, veličinu tvoju pripovijedaju.
7 $ZAJIN Razglašuju spomen velike dobrote tvoje i pravednosti tvojoj kliču.
8 $HET Milostiv je Jahve i milosrdan, spor na srdžbu, bogat dobrotom.
9 $TET Gospodin je dobar svima, milosrdan svim djelima svojim.
10 $JOD Nek' te slave, Jahve, sva djela tvoja i tvoji sveti nek' te blagoslivlju!
11 $KAF Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva, neka o sili tvojoj govore
12 $LAMED da objave ljudskoj djeci silu tvoju i slavu divnoga kraljevstva tvoga.
13 $MEM Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno, tvoja vladavina za sva pokoljenja. $NUN Vjeran je Jahve u svim riječima svojim i svet u svim svojim djelima.
14 $SAMEK Jahve podupire sve koji posrću i pognute on uspravlja.
15 $AJIN Oči sviju u tebe su uprte, ti im hranu daješ u pravo vrijeme.
16 $PE Ti otvaraš ruku svoju, do mile volje sitiš sve živo.
17 $SADE Pravedan si, Jahve, na svim putovima svojim i svet u svim svojim djelima.
18 $KOF Blizu je Jahve svima koji ga prizivlju, svima koji ga zazivaju iskreno.
19 $REŠ On ispunja želje štovatelja svojih, sluša njihove vapaje i spasava ih.
20 $ŠIN Jahve štiti one koji njega ljube, a zlotvore sve će zatrti.
21 $TAU Nek' usta moja kazuju hvalu Jahvinu i svako tijelo nek' slavi sveto ime njegovo - uvijek i dovijeka.