Poglavlje 44

Zborovođi. Sinova Korahovih. Poučna pjesma. (44:2)

Bože, ušima svojim slušasmo, očevi nam pripovijedahu naši, o djelu koje si izveo u danima njihovim - u danima davnim.
2 (44:3) Rukom si svojom izagnao pogane, a njih posadio, iskorijenio narode, a njih raširio.
3 (44:4) Mačem svojim oni zemlju ne zauzeše niti im mišica njihova donese pobjedu, već desnica tvoja i tvoja mišica i lice tvoje milosno jer si ih ljubio.
4 (44:5) Ti, o moj Kralju i Bože moj, ti si dao pobjede Jakovu.
5 (44:6) Po tebi dušmane svoje odbismo, u tvome imenu zgazismo one koji se na nas digoše.
6 (44:7) U svoj se luk nisam pouzdavao, nit' me mač moj spasavao.
7 (44:8) Nego ti, ti si nas spasio od dušmana, ti si postidio one koji nas mrze.
8 (44:9) Dičili smo se Bogom u svako doba i tvoje ime slavili svagda.
9 (44:10) A sad si nas odbacio i posramio nas i više ne izlaziš, Bože, sa četama našim.
10 (44:11) Pustio si da pred dušmanima uzmaknemo, i opljačkaše nas mrzitelji naši.
11 (44:12) Dao si nas k'o ovce na klanje i rasuo nas među neznabošce.
12 (44:13) U bescjenje si puk svoj prodao i obogatio se nisi prodajom.
13 (44:14) Učinio si nas ruglom susjedima našim, na podsmijeh i igračku onima oko nas.
14 (44:15) Na porugu smo neznabošcima, narodi kimaju glavom nad nama.
15 (44:16) Svagda mi je sramota moja pred očima i stid mi lice pokriva
16 (44:17) zbog pogrdne graje podrugljivaca, zbog osvetljiva dušmanina.
17 (44:18) Sve nas to snađe iako te nismo zaboravili niti povrijedili Saveza tvoga,
18 (44:19) niti nam se srce odmetnulo od tebe, niti nam je noga s tvoje skrenula staze,
19 (44:20) kad si nas smrvio u boravištu šakalskom i smrtnim nas zavio mrakom.
20 (44:21) Da smo i zaboravili ime Boga našega, da smo ruke k tuđem bogu podigli:
21 (44:22) zar Bog toga ne bi saznao? TÓa on poznaje tajne srdaca!
22 (44:23) Ali zbog tebe ubijaju nas dan za danom, i mi smo im k'o ovce za klanje.
23 (44:24) Preni se! Što spavaš, Gospode? Probudi se! Ne odbacuj nas dovijeka!
24 (44:25) Zašto lice svoje sakrivaš, zaboravljaš bijedu i nevolju našu?
25 (44:26) Jer duša nam se u prah raspala, trbuh nam se uza zemlju prilijepio.
26 (44:27) Ustani, u pomoć nam priteci, izbavi nas radi ljubavi svoje!