Poglavlje 147

Aleluja! Hvalite Jahvu jer je dobar, pjevajte Bogu našem jer je sladak; svake hvale on je dostojan!
2 Jahve gradi Jeruzalem, sabire raspršene Izraelce.
3 On liječi one koji su srca skršena i povija rane njihove.
4 On određuje broj zvijezda, svaku njezinim imenom naziva.
5 Velik je naš Gospodin i svesilan, nema mjere mudrosti njegovoj.
6 Jahve pridiže ponizne, zlotvore do zemlje snizuje.
7 Pjevajte Jahvi pjesmu zahvalnu, svirajte na citari Bogu našem!
8 Oblacima on prekriva nebesa i zemlji kišu sprema; daje da po bregovima raste trava i bilje na službu čovjeku.
9 On stoci hranu daje i mladim gavranima kada grakću.
10 Za konjsku snagu on ne mari nit' mu se mile bedra čovječja.
11 Mili su Jahvi oni koji se njega boje, koji se uzdaju u dobrotu njegovu.
12 Slavi Jahvu, Jeruzaleme, hvali Boga svoga, Sione!
13 On učvrsti zasune vrata tvojih, blagoslovi u tebi tvoje sinove.
14 On dade mir granicama tvojim, pšenicom te hrani najboljom.
15 Besjedu svoju šalje na zemlju, brzo trči riječ njegova.
16 Kao vunu snijeg razbacuje, prosipa mraz poput pepela.
17 On sipa grÓad kao zalogaje, voda mrzne od njegove studeni.
18 Riječ svoju pošalje i vode se tope; dunu vjetrom i vode otječu.
19 Riječ svoju on objavi Jakovu, odluke svoje i zakone Izraelu.
20 Ne učini tako nijednom narodu: nijednom naredbe svoje ne objavi! Aleluja!