Poglavlje 62

Zborovođi. Po Jedutunu. Psalam. Davidov. (62:2)

Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu spasenje.
2 (62:3) Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja: neću se pokolebati.
3 (62:4) Dokle ćete na bijednika nasrtati, obarat' ga svi zajedno, k'o zid ruševan il' ogradu nagnutu?
4 (62:5) Urotiše se da me s visa mog obore, u laži uživaju; ustima blagoslivlju, a u srcu proklinju.
5 (62:6) Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu nada moja.
6 (62:7) Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja: neću se pokolebati.
7 (62:8) U Boga je spasenje moje i slava; Bog mi je hridina silna, utočište.
8 (62:9) U nj se, narode, uzdaj u svako doba; pred njim srca izlijevajte: Bog je naše utočište!
9 (62:10) Sinovi su ljudski samo dašak, laž su djeca čovječja: svi da stanu na tezulju, od daha bi lakši bili.
10 (62:11) U grabež se ne uzdajte nit' se otetim tašto hvalite; umnoži l' se blago, nek' vam srce za nj ne prione.
11 (62:12) Bog rekao jedno, a ja dvoje čuo:
12 (62:13) "U Boga je snaga! U tebe je, Gospode, dobrota! Ti uzvraćaš svakom po djelima."