Poglavlje 47

Zborovođi. Sinova Korahovih. Psalam. (47:2)

Narodi svi, plješćite rukama, kličite Bogu glasom radosnim.
2 (47:3) Jer Jahve je to - svevišnji, strašan, kralj velik nad zemljom svom.
3 (47:4) Narode je nama podložio, pogane stavio pod noge naše,
4 (47:5) baštinu nam odabrao - ponos Jakova, svoga ljubimca.
5 (47:6) Uzlazi Bog uz klicanje, Jahve uza zvuke trublje.
6 (47:7) Pjevajte Bogu, pjevajte, pjevajte kralju našemu, pjevajte!
7 (47:8) Jer on je kralj nad zemljom svom, pjevajte Bogu, pjevači vrsni!
8 (47:9) Bog kraljuje nad narodima, stoluje Bog na svetom prijestolju.
9 (47:10) Prvaci se pribiru poganski k narodu Boga Abrahamova. Božji su svi vlastodršci zemlje, nad svima on je uzvišen.