Poglavlje 30

Psalam. Pjesma za posvećenje Doma. Davidov. (30:2)

Veličam te, Jahve, jer si me izbavio i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani.
2 (30:3) Jahve, Bože moj, zazvah te, i ti si me ozdravio;
3 (30:4) Jahve, izveo si mi dušu iz Podzemlja, na rubu groba ti si me oživio.
4 (30:5) Pjevajte Jahvi, vjernici njegovi, zahvaljujte svetom imenu njegovu!
5 (30:6) Jer samo za tren traje srdžba njegova, a čitav život dobrota njegova. Večer donese suze, a jutro klicanje.
6 (30:7) U svojoj sreći rekoh: "Neću se pokolebati nikada!"
7 (30:8) Dobrotom si me, o Jahve, na goru nade postavio, ali čim lice sakriješ, sav se uplašim.
8 (30:9) Tada, Jahve, zavapih k tebi i zazvah milosrđe Boga svojega:
9 (30:10) "Kakva je korist od krvi moje, kakva korist da u grob siđem? Zar će te prašina slaviti, zar će naviještati vjernost tvoju?"
10 (30:11) Slušaj, o Jahve, i smiluj se meni; Jahve, budi mi na pomoć!
11 (30:12) Okrenuo si moj plač u igranje, skinuo kostrijet s mene i opasao me radošću.
12 (30:13) Zato ti pjeva duša moja i neće zamuknuti: Jahve, Bože moj, dovijeka ću te hvaliti!