Poglavlje 33

Pravednici, Jahvi kličite! Hvaliti ga pristoji se čestitima.
2 Slavite Jahvu na harfi, na liri od deset žica veličajte njega!
3 Pjesmu novu zapjevajte njemu i glazbala skladna popratite poklicima.
4 Jer prÓava je riječ Jahvina i vjernost su sva djela njegova.
5 On ljubi pravdu i pravo: puna je zemlja dobrote Jahvine.
6 Jahvinom su riječju nebesa sazdana i dahom usta njegovih sva vojska njihova.
7 Vodu morsku on sabire kao u mješinu i bezdane stavlja u spremišta.
8 Zemlja sva neka pred Jahvom strepi, neka ga se boje svi stanovnici svijeta!
9 Jer on reče - i sve postade, naredi - i sve se stvori.
10 Jahve razbija nakane pucima, mrsi namjere narodima.
11 Naum Jahvin dovijeka ostaje i misli srca njegova od koljena do koljena.
12 Blago narodu kojemu je Jahve Bog, Narodu koji on odabra sebi za baštinu!
13 Gospodin motri s nebesa i gleda sve sinove čovječje.
14 Iz svoga prebivališta motri sve stanovnike zemaljske:
15 on je svima srca stvorio i pazi na sva djela njihova.
16 Ne spasava kralja vojska mnogobrojna, ne spasava velika sila junaka.
17 Isprazno se od konja nadati spasenju, jačina njegova ne izbavlja.
18 Oko je Jahvino nad onima koji ga se boje, nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
19 da im od smrti život spasi, da ih hrani u danima gladi.
20 Naša se duša Jahvi nada, on je pomoć i zaštita naša.
21 Srce nam se u njemu raduje, u njegovo sveto ime mi se uzdamo.
22 Neka dobrota tvoja, o Jahve, bude nad nama, kao što se mi u tebe uzdamo!