Poglavlje 95

Dođite, kličimo Jahvi, uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
2 Pred lice mu stupimo s hvalama, kličimo mu u pjesmama!
3 Jer velik je Jahve, Bog naš, Kralj veliki nad svim bogovima.
4 U njegovoj su ruci zemaljske dubine, njegovi su vrhunci planina.
5 Njegovo je more, on ga je stvorio, i kopno koje načiniše ruke njegove.
6 Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, poklonimo se Jahvi koji nas stvori!
7 Jer on je Bog naš, a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva. O, da danas glas mu poslušate:
8 "Ne budite srca tvrda kao u Meribi, kao u dan Mase u pustinji
9 gdje me iskušavahu očevi vaši premda vidješe djela moja.
10 Četrdeset ljeta jadio me naraštaj onaj, pa rekoh: 'Narod su nestalna srca i ne promiču moje putove.'
11 Stog se zakleh u svom gnjevu: 'Nikad neće ući u moj pokoj!'"