Poglavlje 135

Aleluja! Hvalite ime Jahvino, hvalite, sluge Jahvine
2 koji u Domu Jahvinu stojite u predvorjima Doma Boga našega!
3 Hvalite Jahvu jer dobar je Jahve, pjevajte imenu njegovu jer je ljupko!
4 Jer Jahve sebi odabra Jakova, Izraela za dragu svojinu.
5 Znadem da je velik Jahve, da je nad bozima svim gospodar.
6 Što god se Jahvi svidi, to čini na nebu i na zemlji, na moru i u bezdanima.
7 Oblake diže s kraja zemlje; stvara kiši munje, vjetar izvodi iz skrovišta njegovih.
8 On Egiptu pobi prvorođence, ljude i stoku podjednako.
9 On učini znamenja i čudesa usred tebe, Egipte, protiv Faraona i svih slugu njegovih.
10 On pobi narode mnoge i pogubi kraljeve moćne:
11 Sihona, kralja amorejskog, i Oga, kralja bašanskog, i sva kraljevstva kanaanska.
12 I dade njihovu zemlju u baštinu, u baštinu Izraelu, narodu svom.
13 Ime tvoje, o Jahve, ostaje dovijeka i spomen na te, o Jahve, od koljena do koljena.
14 Jer Jahve štiti narod svoj, slugama svojim on je milostiv.
15 Kumiri poganski, srebro i zlato, ljudskih su ruku djelo:
16 usta imaju, a ne govore; oči imaju, a ne vide;
17 uši imaju, a ne čuju; i nema daha u ustima njihovim.
18 Takvi su i oni koji ih napraviše i svi koji se u njih uzdaju.
19 Dome Izraelov, Jahvu blagoslivljaj! Dome Aronov, Jahvu blagoslivljaj!
20 Dome Levijev, Jahvu blagoslivljaj! Štovatelji Jahvini, Jahvu blagoslivljajte!
21 Blagoslovljen sa Siona Jahve koji prebiva u Jeruzalemu!