Poglavlje 83

Pjesma. Psalam. Asafov. (83:2)

Ne šuti, Jahve, ne budi nijem i nemoj mirovati, Bože!
2 (83:3) Jer evo: dušmani tvoji buče, i mrzitelji tvoji glave podižu.
3 (83:4) Protiv naroda se tvoga rote i svjetuju se protiv štićenika tvojih.
4 (83:5) Govore: "Dođite, zatrimo ih da ne budu narod, nek' se ime Izrael više ne spominje!"
5 (83:6) Zaista, jednodušno se svjetuju i protiv tebe savez sklopiše:
6 (83:7) šatori edomski i Jišmaelci, Moapci i Hagrijci,
7 (83:8) Gebal i Amon i Amalek, Filisteja sa stanovnicima Tira.
8 (83:9) I Asirci se s njima udružiše, pružiše ruke potomcima Lotovim.
9 (83:10) Učini njima k'o Midjancima, k'o Siseri i Jabinu na potoku Kišonu:
10 (83:11) koji padoše blizu En-Dora i postaše gnojivo njivi.
11 (83:12) K'o Oreb i Zeb neka budu knezovi njihovi, kao Zebah i Salmuna nek' budu sve vođe njihove
12 (83:13) koji jednodušno vikahu: "Osvojimo krajeve Božje!"
13 (83:14) Daj, o Bože, da budu kao kovitlac, kao pljeva koju nosi vjetar.
14 (83:15) Kao što oganj proždire šumu, kao što plamen sažiže bregove,
15 (83:16) tako ih goni olujom svojom, prestravi ih svojom žestinom!
16 (83:17) Pokrij im lice sramotom, da traže tvoje ime, Jahve!
17 (83:18) Neka se stide i plaše navijek, neka se posrame i neka izginu!
18 (83:19) Nek' znaju: ti si komu je ime Jahve, jedini Višnji nada svom zemljom.