Poglavlje 3

Psalam. Davidov. Kad je David bježao pred sinom Abšalomom. (3:2)

Jahve, koliko je tlačitelja mojih, koliki se podižu na me!
2 (3:3) Mnogi su što o meni zbore: "Nema mu spasenja u Bogu!"
3 (3:4) Ti si ipak štit moj, Jahve; slavo moja, ti mi glavu podižeš.
4 (3:5) Iza sveg glasa Jahvi zavapih, i on me usliša sa svete gore svoje.
5 (3:6) Sad mogu leć' i usnuti, i onda ustat' jer me Jahve drži.
6 (3:7) Ne bojim se tisuća ljudi što me opsjedaju dušmanski.
7 (3:8) Ustani, o Jahve! Spasi me, o Bože moj! Ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje, opakima zube razbijaš.
8 (3:9) U Jahve je spasenje: na tvom narodu tvoj je blagoslov!