Poglavlje 37

Davidov. ALEF

Nemoj se žestiti na opake, zavidjet nemoj pakosnicima:
2 kao trava brzo se osuše, k'o mlada zelen brzo uvenu.
3 BET U Jahvu se uzdaj i čini dobro, da smiješ stanovati u zemlji i živjeti u miru.
4 Sva radost tvoja neka bude Jahve: on će ispuniti želje tvoga srca!
5 GIMEL Prepusti Jahvi putove svoje, u njega se uzdaj i on će sve voditi.
6 Pravda će tvoja zasjati k'o svjetlost i tvoje pravo k'o sunce podnevno.
7 DALET Smiri se pred Jahvom i njemu se nadaj, ne žesti se na onog koji ima sreće, na čovjeka koji spletke kuje.
8 HE Stišaj svoj gnjev i ostavi se srdžbe, ne žesti se da zlo ne učiniš.
9 Jer će biti satrti zlikovci, a koji se u Jahvu uzdaju, baštinit će zemlju.
10 VAU Još malo i nestat će bezbožnika: mjesto ćeš njegovo tražiti, a njega više nema.
11 Zemlju će posjedovati krotki, obilje mira oni će uživat'.
12 ZAJIN Bezbožnik smišlja zlo pravedniku i zubima škrguće na njega.
13 A Gospod se njemu smije jer vidi da dan njegov dolazi.
14 HET Mač potežu bezbošci i zapinju lukove da obore jadnika i siromaha, da pokolju one koji hode pravim putem.
15 Mačem će vlastito srce probiti, slomit će se njihovi lukovi.
16 TET Bolje je i malo u pravednika no golemo blago u zlotvora:
17 jer će se ruke zlotvora slomiti, a Jahve je oslon pravedniku.
18 JOD Jahve se brine za život čestitih, dovijeka će trajati baština njihova.
19 Neće se postidjeti u vrijeme nevolje, bit će siti u danima gladi.
20 KAF A bezbožnici će propasti, dušmani Jahvini povenut će k'o ures livada, poput dima se rasplinuti.
21 LAMED Bezbožnik zaima, ali ne vraća, pravednik se sažaljeva i daje.
22 Oni koje Jahve blagoslovi baštinit će zemlju, a koje prokune bit će zatrti.
23 MEM Jahve vodi i učvršćuje korake čovjeku i mio mu je put njegov.
24 Ako i posrne, ne pada jer ga Jahve drži za ruku.
25 NUN Mlad bijah i ostarjeh, al' ne vidjeh pravednika napuštena ili da mu djeca kruha prose.
26 Uvijek je milosrdan i u zajam daje, na njegovu je potomstvu blagoslov.
27 SAMEK Zla se kloni i čini dobro, i ostat ćeš dovijeka.
28 Jer Jahve ljubi pravdu i pobožnika svojih ne ostavlja. AJIN Zauvijek će biti zatrti zlikovci, istrijebit će se potomstvo bezbožnika.
29 Zemlju će posjedovati pravednici i živjet će na njoj dovijeka.
30 PE Pravednikova usta mudrost kazuju, a jezik njegov govori pravo.
31 Zakon mu je Božji u srcu, ne kolebaju se koraci njegovi.
32 SADE Bezbožnik vreba pravednoga i smišlja da ga usmrti.
33 Jahve ga neće ostaviti u njegovoj vlasti i neće dopustiti da ga na sudu osude.
34 KOF U Jahvu se uzdaj i drži se puta njegova: on će te uzvisit' i baštinit ćeš zemlju; radostan ćeš gledati propast bezbožnih.
35 REŠ Vidjeh obijesna zlotvora gdje se k'o cedar krošnjat širi.
36 Prođoh, i gle - nema ga više; potražih ga i ne nađoh.
37 ŠIN Promatraj čestita i gledaj neporočna: mirotvorac ima potomstvo.
38 A grešnici bit će svi iskorijenjeni, istrijebit će se zlikovačko sjeme.
39 TAU Od Jahve dolazi spas pravednicima, on im je zaklon u vrijeme nevolje.
40 Jahve im pomaže, on ih izbavlja: on će ih izbaviti od zlotvora i spasiti, jer u njemu traže okrilje.