Poglavlje 12

Zborovođi. U oktavi. Psalam. Davidov. (12:2)

U pomoć, Jahve, jer nestaje pobožnih, vjernosti nema više među ljudima!
2 (12:3) Svatko laže svome bližnjemu, govori usnama lažljivim i srcem dvoličnim.
3 (12:4) Istrijebi, Jahve, sve usne lažljive i jezik hvastavi;
4 (12:5) one što zbore: "Jezik je naša snaga, naše su usne za nas: tko nam što može?"
5 (12:6) "Zbog nevolje tlačenih i jauka ubogih sada ću ustati - govori Jahve - spasenje donijet' onom tko ga želi."
6 (12:7) Riječi su Jahvine riječi iskrene, srebro prokušano, od zemlje odvojeno, sedam puta očišćeno.
7 (12:8) O Jahve, ti ćeš bdjeti nad nama, od naraštaja ovog čuvat' nas svagda,
8 (12:9) pa nek' se okolo vrzu zlotvori, nek' se izdižu ljudi najgori.