Poglavlje 56

Zborovođi. Prema napjevu "Golubica nijema u daljini". Davidov. Miktam. Kad su ga u Gatu uhitili Filistejci. (56:2)

Smiluj mi se, moj Bože, jer me dušmanin hoće zgaziti, napadač me moj neprestano tlači.
2 (56:3) Dušmani moji nasrću na me povazdan, mnogo ih je koji se na me obaraju. Svevišnji,
3 (56:4) kad me strah spopadne, u te ću se uzdati.
4 (56:5) Božje obećanje slavim, u Boga ja se uzdam i neću se bojati: što mi može učiniti smrtnik?
5 (56:6) Od jutra do večeri obružuju me, svi naumi njihovi meni su na zlo.
6 (56:7) Sastaju se i vrebaju, paze mi na korake, o glavi mi rade.
7 (56:8) Plati im prema bezakonju, u gnjevu, o Bože, obori pogane!
8 (56:9) Ti izbroji dane mog progonstva, sabrao si suze moje u mijehu svom. Nije li sve zapisano u knjizi tvojoj?
9 (56:10) Moji će dušmani uzmaknuti čim te zazovem. Ovo sigurno znam: Bog je za mene!
10 (56:11) Božje obećanje slavim,
11 (56:12) u Jahvu se uzdam i neću se bojati: što mi može učiniti čovjek?
12 (56:13) Vežu me zavjeti koje učinih tebi, o Bože: prinijet ću ti žrtve zahvalne
13 (56:14) jer si mi dušu od smrti spasio. Ti si očuvao noge moje od pada, da pred Bogom hodim u svjetlosti živih.