Poglavlje 88

Pjesma. Psalam. Sinova Korahovih. Zborovođi. Po napjevu "Bolest". Za pjevanje. Poučna pjesma. Ezrahijca Hemana. (88:2)

Jahve, Bože moj, vapijem danju, a noću naričem pred tobom.
2 (88:3) Neka dopre do tebe molitva moja, prigni uho k vapaju mome.
3 (88:4) Jer mi je duša zasićena patnjama, moj se život bliži Podzemlju.
4 (88:5) Broje me k onima što u grob silaze, postadoh sličan nemoćniku.
5 (88:6) Među mrtvima moj je ležaj, poput ubijenih što leže u grobu kojih se više ne spominješ, od kojih si ustegao ruku.
6 (88:7) Smjestio si me u jamu duboku, u tmine, u bezdan.
7 (88:8) Teško me pritišće ljutnja tvoja i svim me valima svojim prekrivaš.
8 (88:9) Udaljio si od mene znance moje, Óučini da im gnusan budem: zatvoren sam, ne mogu izaći.
9 (88:10) Od nevolje oči mi gasnu: vapijem tebi, Jahve, iz dana u dan, za tobom ruke pružam.
10 (88:11) Zar na mrtvima činiš čudesa? Zar će sjene ustati i hvaliti tebe?
11 (88:12) Zar se u grobu pripovijeda o tvojoj dobroti? O vjernosti tvojoj u Propasti?
12 (88:13) Zar se u tmini objavljuju čudesa tvoja i tvoja pravda u Zaboravu?
13 (88:14) Ipak ja vapijem tebi, Jahve, prije jutra molitvom te pretječem.
14 (88:15) Zašto, Jahve, odbacuješ dušu moju? Zašto sakrivaš lice od mene?
15 (88:16) Bijedan sam i umirem već od dječaštva, klonuh noseći tvoje strahote.
16 (88:17) Preko mene prijeđoše vihori tvojega gnjeva, strahote me tvoje shrvaše,
17 (88:18) okružuju me kao voda sveudilj, optječu me svi zajedno.
18 (88:19) Udaljio si od mene prijatelja i druga: mrak mi je znanac jedini.