Poglavlje 92

Psalam. Pjesma. Za dan subotnji. (92:2)

Dobro je slaviti Jahvu, pjevati imenu tvome, Svevišnji;
2 (92:3) naviještati jutrom ljubav tvoju i noću vjernost tvoju,
3 (92:4) uz harfu od deset žica i liru, s pjesmom uz citaru.
4 (92:5) Obradovao si me djelima svojim, o Jahve, kličem zbog djela ruku tvojih.
5 (92:6) Kako su silna djela tvoja, o Jahve, i duboki naumi tvoji!
6 (92:7) Bezuman čovjek ne spoznaje, luđak ne shvaća.
7 (92:8) Sve ako bi bezbošci nicali k'o trava i cvali svi što zlo čine, određeni su za vječnu propast;
8 (92:9) a ti, Jahve, dovijeka uzvišen ostaješ.
9 (92:10) Doista, dušmani tvoji, o Jahve, tvoji će dušmani propasti; raspršit će se svi što čine zlo.
10 (92:11) Rog si mi digao k'o u bivola, pomazao me uljem prečistim;
11 (92:12) i oko mi s visoka gleda dušmane i uho mirno sluša o onima što na me ustaju.
12 (92:13) K'o palma cvate pravednik i raste k'o cedar libanonski.
13 (92:14) Zasađeni u Domu Jahvinu, cvatu u dvorima Boga našega.
14 (92:15) Rod donose i u starosti, sočni i puni svježine:
15 (92:16) da navijeste kako je pravedan Jahve, Hrid moja, onaj na kome nema nepravde.