Poglavlje 13

Zborovođi. Psalam. Davidov.

TÓa dokle, Jahve, dokle ćeš me zaboravljati? Dokle ćeš skrivati lice od mene?
2 Dokle ću nositi bol u duši; tugu u srcu obdan i obnoć? Dokle će se dušmanin dizat' na me?
3 Pogledaj, usliši, Jahve, Bože moj! Prosvijetli mi oči da ne zaspim nasmrt,
4 nek' ne kaže dušmanin: "Nadjačah njega!" Nek' ne kliču protivnici ako posrnem!
5 Ja se u tvoju dobrotu uzdam, nek' mi se srce raduje spasenju tvome!
6 Pjevat ću Jahvi koji mi učini dobro, pjevat ću imenu Jahve Svevišnjeg!