Poglavlje 130

Hodočasnička pjesma.

Iz dubine, Jahve, vapijem tebi:
2 Gospodine, čuj glas moj! Neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja!
3 Ako se, Jahve, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati?
4 Al' u tebe je praštanje, da bi te se bojali.
5 U Jahvu ja se uzdam, duša se moja u njegovu uzda riječ.
6 Duša moja čeka Gospodina više no zoru straža noćna; više no zoru straža noćna
7 nek' Izrael čeka Jahvu. Jer je u Jahve milosrđe i obilno je u njega otkupljenje;
8 on će otkupiti Izraela od svih grijeha njegovih.