Poglavlje 7

Tužaljka. Davidova. Ispjeva je Jahvi zbog Kuša Benjaminovca. (7:2)

O Jahve, Bože moj, tebi se utječem, od svih progonitelja spasi me, oslobodi,
2 (7:3) da mi dušu ne zgrabe kao lav što razdire, a nema tko da izbavi.
3 (7:4) Jahve, Bože moj, ako to učinih, ako je nepravda na rukama mojim,
4 (7:5) ako zlom uzvratih prijatelju, ili oplijenih nepravedna tužitelja:
5 (7:6) neka mi dušmanin progoni dušu i zgrabi je, neka mi život u zemlju satre i jetru u prašinu baci.
6 (7:7) Ustani, Jahve, u svom gnjevu, digni se na bijes tlačitelja mojih. Probudi se! Sud mi sazovi!
7 (7:8) Neka te okruži skupština narodna, nad njom sjedni visoko!
8 (7:9) O Jahve, dosudi mi pravo po pravosti mojoj i po nevinosti koja je u meni.
9 (7:10) Dokrajči bezakonje zlotvora, pravedna podigni, pravedni Bože koji proničeš srca i bubrege.
10 (7:11) Meni je štit Bog koji spasava čestita srca.
11 (7:12) Bog je pravedan sudac, on povazdan prijeti:
12 (7:13) ako se ne obrate, mač će naoštriti, luk će svoj zapet' i pravo smjerit'.
13 (7:14) Spremit će za njih smrtonosno oružje, strijele će svoje užariti.
14 (7:15) Eto, zlotvor zače nepravdu, otrudnje pakošću i podlost rodi.
15 (7:16) Iskopa jamu i prodube; sam u jamu svoju pade!
16 (7:17) Pakost će njegova pasti njemu na glavu, njemu na tjeme okrenut se nasilje njegovo.
17 (7:18) A ja ću hvaliti Jahvu zbog pravde njegove i pjevat ću imenu Jahve višnjega.