Poglavlje 53

Zborovođi. Prema napjevu "Bolest". Poučna pjesma. Davidova. (53:2)

Bezumnik reče u srcu: "Nema Boga!" Pokvareni rade gadosti; nitko da čini dobro.
2 (53:3) Bog s nebesa gleda na sinove ljudske da vidi ima li tko razuman Boga da traži.
3 (53:4) No svi skrenuše zajedno, svi se pokvariše: nitko da čini dobro - nikoga nema.
4 (53:5) Neće li se urazumiti svi što čine bezakonje, koji proždiru narod moj kao da jedu kruh? Boga oni ne zazivlju:
5 (53:6) od straha će drhtat' gdje straha i nema jer Bog će rasuti kosti onih koji tebe opsjedaju, bit će posramljeni jer će ih Bog odbaciti.
6 (53:7) O, neka dođe sa Siona spas Izraelu! Kad Bog promijeni udes naroda svoga, klicat će Jakov, radovat' se Izrael.