Poglavlje 75

Zborovođi. Po napjevu "Ne razori!" Psalam. Asafov. Pjesma. (75:2)

Slavimo te, Bože, slavimo i zazivamo ime tvoje, pripovijedamo čudesa tvoja.
2 (75:3) "Kad odredim vrijeme, sudit ću po pravu.
3 (75:4) Pa neka se strese zemlja sa stanovnicima svojim, ja sam učvrstio stupove njezine."
4 (75:5) Drznike opominjem: "Ne budite drski!" bezbožnike: "Ne budite tako rogati!"
5 (75:6) Ne dižite roga svog protiv Neba, nemojte govoriti drsko na Boga!
6 (75:7) Jer niti sa istoka niti sa zapada, niti iz pustinje niti sa bregova ...
7 (75:8) Bog je koji sudi: ovoga snizuje, onog uzvisuje!
8 (75:9) Jer je u Jahvinoj ruci pehar pun vina pjenušava, začinjena mirisnim travama; iz njega on napaja, do taloga će ga iskapiti i ispiti svi zlotvori svijeta.
9 (75:10) A ja ću klicati dovijeka, pjevat ću Bogu Jakovljevu.
10 (75:11) Rogove ću polomiti bezbožniku, a pravednik će podići glavu.