Poglavlje 65

Zborovođi. Psalam. Davidov. Pjesma. (65:2)

Bože, tebi dolikuje hvalospjev sa Sionu, tebi se ispunja zavjet -
2 (65:3) ti molitve uslišuješ. Svaka pÓut dolazi k tebi
3 (65:4) pod teretom grijeha. Naši nas prijestupi taru, ti ih pomiruješ.
4 (65:5) Blažen kog izabra i k sebi uze: on boravi u dvorima tvojim. Daj da se nasitimo dobrima Doma tvoga i svetošću tvoga Hrama.
5 (65:6) Čudesno nas uslišuješ u pravednosti svojoj, o Bože, spasenje naše, nado svih krajeva svijeta i mora dalekih.
6 (65:7) Učvršćuješ bregove jakošću svojom silom opasÄan.
7 (65:8) Krotiš huku mora, huku valova i buku naroda.
8 (65:9) Oni što žive nakraj svijeta boje se znamenja tvojih; dveri jutra i večeri radošću napunjaš.
9 (65:10) Ti pÓohodÄi zemlju i ti je nÓatopÄi, ÓobogatÄi nju veoma. Božja se rijeka vodom napuni, ti pripravi ljudima žito. Ovako pripremi zemlju:
10 (65:11) brazde joj natopi, grude joj poravna; kišom je omekša, usjeve joj blagoslovi.
11 (65:12) Ti okruni godinu dobrotom svojom, plodnost niče za stopama tvojim.
12 (65:13) Pustinjski pašnjaci kaplju od obilja, brežuljci se pašu radošću.
13 (65:14) Njive se kite stadima, doline se pokrivaju žitom: svagdje klicanje, pjesma.