Poglavlje 6

Zborovođi. Uz žičano glazbalo. U oktavi. Psalam. Davidov. (6:2)

Jahve, nemoj me karati u srdžbi svojoj, ne kažnjavaj me u svojoj jarosti!
2 (6:3) Smiluj mi se, Jahve, jer sam iznemog'o, Jahve, ozdravi me jer dršću kosti moje.
3 (6:4) Duboko mi je duša potresena, a ti, o Jahve - dokle ćeš?
4 (6:5) Vrati se, Jahve, dušu mi izbavi, spasi me rad svoje dobrote:
5 (6:6) jer među mrtvima tko te se sjeća, u Podzemlju tko ti hvale pjeva?
6 (6:7) Iznemogoh od pusta jecanja, u noći postelju plačem zalijevam, suzama ležaj natapam.
7 (6:8) Od žalosti oko mi gasne i slabi, jer su mnogi neprijatelji moji.
8 (6:9) Odstupite od mene, svi opaki, jer je Jahve plač moj čuo.
9 (6:10) Čuo je Jahve molbu moju, Jahve je primio moju molitvu.
10 (6:11) Neka se postide i užasno zbune svi moji dušmani, i puni srama neka smjesta odstupe.