Poglavlje 111

Aleluja! $ALEF Hvalit ću Jahvu svim srcem svojim $BET u zboru pravednika, u zajednici njihovoj.
2 $GIMEL Silna su djela Jahvina, $DALET nek' razmišljaju o njima svi koji ih ljube.
3 $HE Sjajno je i veličanstveno djelo njegovo, $VAU i pravda njegova ostaje dovijeka.
4 $ZAJIN Čudesima svojim spomen postavi, $HET blag je Jahve i milosrdan.
5 $TET Hranu dade štovateljima svojim, $JOD dovijeka se sjeća svoga Saveza.
6 $KAF Silna djela svoja objavi svom narodu, $LAMED u posjed im dade zemlju pogana.
7 $MEM Djela ruku njegovih vjernost su i pravednost, $NUN stalne su sve naredbe njegove,
8 $SAMEK utvrđene za sva vremena, dovijeka, $AJIN sazdane na istini i na pravdi.
9 $PE On posla spasenje svom narodu, $SADE Savez svoj postavi zauvijek: $KOF sveto je i časno ime njegovo!
10 $REŠ Početak mudrosti strah Gospodnji! $ŠIN Mudro čine koji ga poštuju. $TAU Slava njegova ostaje dovijeka!