Poglavlje 111

Aleluja! ALEF Hvalit ću Jahvu svim srcem svojim BET u zboru pravednika, u zajednici njihovoj.
2 GIMEL Silna su djela Jahvina, DALET nek' razmišljaju o njima svi koji ih ljube.
3 HE Sjajno je i veličanstveno djelo njegovo, VAU i pravda njegova ostaje dovijeka.
4 ZAJIN Čudesima svojim spomen postavi, HET blag je Jahve i milosrdan.
5 TET Hranu dade štovateljima svojim, JOD dovijeka se sjeća svoga Saveza.
6 KAF Silna djela svoja objavi svom narodu, LAMED u posjed im dade zemlju pogana.
7 MEM Djela ruku njegovih vjernost su i pravednost, NUN stalne su sve naredbe njegove,
8 SAMEK utvrđene za sva vremena, dovijeka, AJIN sazdane na istini i na pravdi.
9 PE On posla spasenje svom narodu, SADE Savez svoj postavi zauvijek: KOF sveto je i časno ime njegovo!
10 REŠ Početak mudrosti strah Gospodnji! ŠIN Mudro čine koji ga poštuju. TAU Slava njegova ostaje dovijeka!