Poglavlje 84

Zborovođi. Po napjevu "Tijesci". Sinova Korahovih. (84:2)

Kako su mili stanovi tvoji, Jahve nad Vojskama!
2 (84:3) Duša mi gine i čezne za dvorima Jahvinim. Srce moje i moje tijelo kliču Bogu živomu.
3 (84:4) I vrabac sebi log nalazi, i lastavica gnjezdašce gdje će položiti mlade svoje:
4 (84:5) a ja žrtvenike tvoje, Jahve nad Vojskama, Kralju moj i Bože moj! Blaženi koji prebivaju u Domu tvome slaveć' te bez prestanka!
5 (84:6) Blažen komu je pomoć u tebi dok se sprema na svete putove!
6 (84:7) Prolaze li suhom dolinom, u izvor je vode promeću i prva je kiša u blagoslov odijeva.
7 (84:8) Snaga im raste od časa do časa: dok ne ugledaju Boga na Sionu.
8 (84:9) Jahve, Bože nad Vojskama, čuj molitvu moju, poslušaj, Bože Jakovljev!
9 (84:10) Pogledaj, štite naš, Bože, pogledaj lice pomazanika svoga!
10 (84:11) Zaista, jedan je dan u dvorima tvojim bolji od tisuću drugih. Volim biti na pragu Doma Boga svoga nego boraviti u šatorima grešnika.
11 (84:12) Jahve, Bog, sunce je i štit: on daje milost i slavu. Ne uskraćuje Jahve dobara onima koji idu u nedužnosti.
12 (84:13) Jahve nad Vojskama, blago onom tko se u te uzda.