Poglavlje 89

Poučna pjesma. Ezrahijca Etana. (89:2)

O ljubavi Jahvinoj pjevat ću dovijeka, kroza sva koljena vjernost ću tvoju naviještati.
2 (89:3) Ti reče: "Zavijeke je sazdana ljubav moja!" U nebu utemelji vjernost svoju:
3 (89:4) "Savez sklopih s izabranikom svojim, zakleh se Davidu, sluzi svome:
4 (89:5) tvoje potomstvo održat ću dovijeka, za sva koljena sazdat ću prijestolje tvoje."
5 (89:6) Nebesa veličaju čudesa tvoja, Jahve, i tvoju vjernost u zboru svetih.
6 (89:7) TÓa tko je u oblacima ravan Jahvi, tko li je Jahvi sličan među sinovima Božjim?
7 (89:8) Bog je strahovit u zboru svetih, velik i strašan svima oko sebe.
8 (89:9) Jahve, Bože nad Vojskama, tko je kao ti? Silan si, Jahve, i vjernost te okružuje.
9 (89:10) Ti zapovijedaš bučnome moru, obuzdavaš silu valova njegovih;
10 (89:11) ti sasječe Rahaba i zgazi, snažnom mišicom rasu dušmane svoje.
11 (89:12) Tvoja su nebesa i tvoja je zemlja, zemljin krug ti si sazdao i sve što je na njemu;
12 (89:13) sjever i jug ti si stvorio, Tabor i Hermon kliču imenu tvojemu.
13 (89:14) Tvoja je mišica snažna, ruka čvrsta, desnica dignuta.
14 (89:15) Pravda i Pravednost temelj su prijestolja tvoga, Ljubav i Istina koračaju pred tobom.
15 (89:16) Blago narodu vičnu svetom klicanju, on hodi u sjaju lica tvojega, Jahve,
16 (89:17) u tvom se imenu raduje svagda i tvojom se pravdom ponosi.
17 (89:18) Jer ti si ures moći njegove, po tvojoj milosti raste snaga naša.
18 (89:19) Jer Jahve je štit naš, Svetac Izraelov kralj je naš.
19 (89:20) Nekoć si u viđenju govorio pobožnima svojim: "Junaku stavih krunu na glavu, izabranika iz naroda izdigoh;
20 (89:21) nađoh Davida, slugu svoga, svetim ga svojim uljem pomazah,
21 (89:22) da ruka moja svagda ostane s njime i moja mišica da ga krijepi.
22 (89:23) Neće ga nadmudriti dušmanin, niti oboriti sin bezakonja.
23 (89:24) Razbit ću pred njim protivnike njegove, pogubit ću mrzitelje njegove.
24 (89:25) Vjernost moja i dobrota bit će s njime i u mome imenu rast će mu snaga.
25 (89:26) Pružit ću njegovu ruku nad more, do Rijeke desnicu njegovu.
26 (89:27) On će me zvati: 'Oče moj! Bože moj i hridi spasa mojega.'
27 (89:28) A ja ću ga prvorođencem učiniti, najvišim među kraljevima svijeta.
28 (89:29) Njemu ću sačuvati dovijeka naklonost svoju i Savez svoj vjeran.
29 (89:30) Njegovo ću potomstvo učiniti vječnim i prijestolje mu kao dan nebeski.
30 (89:31) Ako li mu sinovi Zakon moj ostave i ne budu hodili po naredbama mojim,
31 (89:32) ako li prestupe odredbe moje i ne budu čuvali zapovijedi mojih;
32 (89:33) šibom ću kazniti nedjelo njihovo, udarcima ljutim krivicu njihovu,
33 (89:34) ali mu naklonosti svoje oduzeti neću niti ću prekršiti vjernosti svoje.
34 (89:35) Neću povrijediti Saveza svojega i neću poreći obećanja svoga.
35 (89:36) Jednom se zakleh svetošću svojom: Davida prevariti neću:
36 (89:37) potomstvo će njegovo ostati dovijeka, prijestolje njegovo preda mnom kao sunce,
37 (89:38) ostat će dovijeka kao mjesec, vjerni svjedok na nebu."
38 (89:39) A sada ti ga odbi i odbaci, silno se razgnjevi na pomazanika svoga.
39 (89:40) Prezre Savez sa slugom svojim i krunu njegovu do zemlje ponizi.
40 (89:41) Razvali sve zidine njegove, njegove utvrde u ruševine baci.
41 (89:42) Pljačkaju ga svi što naiđu, na ruglo je susjedima svojim.
42 (89:43) Podiže desnicu dušmana njegovih i obradova protivnike njegove.
43 (89:44) Otupi oštricu mača njegova, u boju mu ne pomože.
44 (89:45) Njegovu sjaju kraj učini, njegovo prijestolje na zemlju obori.
45 (89:46) Skratio si dane mladosti njegove, sramotom ga pokrio.
46 (89:47) TÓa dokle ćeš, Jahve? Zar ćeš se uvijek skrivati? Hoće li gnjev tvoj k'o oganj gorjeti?
47 (89:48) Sjeti se kako je kratak život moj, kako si ljude prolazne stvorio!
48 (89:49) Tko živ smrti vidjeti neće? Tko će od ruke Podzemlja dušu sačuvati?
49 (89:50) Gdje li je, Jahve, tvoja dobrota iskonska kojom se Davidu zakle na vjernost svoju?
50 (89:51) Sjeti se, Jahve, sramote slugu svojih: u srcu nosim svu mržnju pogana
51 (89:52) s kojom nasrću dušmani tvoji, Jahve, s kojom nasrću na korake pomazanika tvoga.
52 (89:53) Blagoslovljen Jahve dovijeka! Tako neka bude. Amen!