Poglavlje 19

Zborovođi. Psalam. Davidov. (19:2)

Nebesa slavu Božju kazuju, naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.
2 (19:3) Dan danu to objavljuje, a noć noći glas predaje.
3 (19:4) Nije to riječ, a ni govor nije, nije ni glas što se može čuti,
4 (19:5) al' po zemlji razliježe se jeka, riječi sve do nakraj svijeta sežu. Ondje suncu razape šator,
5 (19:6) te ono k'o ženik iz ložnice ide, k'o div kliče kad prelijeće stazu.
6 (19:7) Izlazi ono od nebeskog kraja, i put mu se opet s krajem spaja, ne skriva se ništa žaru njegovu.
7 (19:8) Savršen je Zakon Jahvin - dušu krijepi; pouzdano je Svjedočanstvo Jahvino - neuka uči;
8 (19:9) prÓava je naredba Jahvina - srce sladi; čista je zapovijed Jahvina - oči prosvjetljuje;
9 (19:10) neokaljan strah Jahvin - ostaje svagda; istiniti sudovi Jahvini - svi jednako pravedni,
10 (19:11) dragocjeniji od zlata, od zlata čistoga, slađi od meda, meda samotoka.
11 (19:12) Sluga tvoj pomno na njih pazi, vrlo brižno on ih čuva.
12 (19:13) Ali tko propuste svoje da zapazi? Od potajnih grijeha očisti me!
13 (19:14) Od oholosti čuvaj slugu svoga da mnome ne zavlada. Tad ću biti neokaljan, čist od grijeha velikoga.
14 (19:15) Moje ti riječi omiljele i razmišljanje srca moga pred licem tvojim. Jahve, hridi moja, otkupitelju moj!