Poglavlje 14

Zborovođi. Davidov.

Bezumnik reče u srcu: "Nema Boga." Pokvareni rade gadosti; nitko da čini dobro.
2 Jahve s nebesa gleda na sinove ljudske da vidi ima li tko razuman Boga da traži.
3 No, svi skrenuše zajedno, svi se pokvariše: nitko da čini dobro - nikoga nema.
4 Neće li se urazumiti svi što bezakonje čine, koji proždiru narod moj kao da jedu kruha? Ne zazivlju ime Jahvino:
5 jednom će drhtati od straha, jer je Bog s rodom pravednim.
6 Želite razbiti nakane ubogog: Jahve je utočište njegovo.
7 O neka dođe sa Siona spas Izraelu! Kad Jahve promijeni udes naroda svoga, klicat će Jakov, radovat se Izrael.