Poglavlje 69

Zborovođi. Po napjevu "Ljiljani". Davidov. (69:2)

Spasi me, Bože: vode mi dođoše do grla!
2 (69:3) U duboko blato zapadoh i nemam kamo nogu staviti; u duboku tonem vodu, pokrivaju me valovi.
3 (69:4) Iznemogoh od vikanja, grlo mi je promuklo, oči mi klonuše Boga mog čekajuć'.
4 (69:5) Brojniji su od vlasi na glavi mojoj oni koji me mrze nizašto. Tvrđi su od kostiju mojih oni što mi se nepravedno protive: zar mogu vratiti što nisam oteo?
5 (69:6) Bože, ti znadeš bezumnost moju, moji ti grijesi nisu sakriti.
6 (69:7) Nek' se ne postide zbog mene koji se u te uzdaju, Gospode, Jahve nad Vojskama! Neka se ne posrame zbog mene koji traže tebe, Bože Izraelov!
7 (69:8) Jer zbog tebe podnesoh pogrdu, i stid mi pokri lice.
8 (69:9) Tuđinac postadoh braći i stranac djeci majke svoje.
9 (69:10) Jer me izjela revnost za Dom tvoj i poruge onih koji se rugaju tebi padoše na me.
10 (69:11) Dušu sam postom mučio, okrenulo mi se u ruglo.
11 (69:12) Uzeh kostrijet za haljinu, i postah im igračka.
12 (69:13) Koji sjede na vratima protiv mene govore, vinopije mi rugalice poju.
13 (69:14) No tebi se molim, Jahve, u vrijeme milosti, Bože; po velikoj dobroti svojoj ti me usliši po svojoj vjernoj pomoći!
14 (69:15) Izvuci me iz blata da ne potonem, od onih koji me mrze izbavi me - iz voda dubokih.
15 (69:16) Nek' me ne pokriju valovi, nek' me ne proguta dubina, nek' bezdan ne zatvori usta nada mnom!
16 (69:17) Usliši me, Jahve, jer je dobrostiva milost tvoja, po velikom milosrđu pogledaj na me!
17 (69:18) Ne sakrivaj lica pred slugom svojim; jer sam u stisci, usliši me brzo!
18 (69:19) Približi se duši mojoj i spasi je; zbog dušmana mojih oslobodi me!
19 (69:20) Ti mi znadeš porugu, stid i sramotu, pred tvojim su očima svi koji me muče.
20 (69:21) Ruganje mi slomilo srce i klonuh; čekao sam da se tko sažali nada mnom, ali ga ne bi; i da me tko utješi, ali ga ne nađoh.
21 (69:22) U jelo mi žuči umiješaše, u mojoj me žeđi octom napojiše.
22 (69:23) Nek' im stol bude zamka, a žrtvene gozbe stupica!
23 (69:24) Nek' im potamne oči da ne vide, nek' im bokovi zasvagda oslabe!
24 (69:25) Izlij na njih ljutinu, žar tvoga gnjeva nek' ih zahvati!
25 (69:26) Njihova kuća nek' opusti, u njihovu šatoru nek' nitko ne stanuje!
26 (69:27) Jer su progonili koga ti pokara, bol povećaše onomu koga ti rani.
27 (69:28) Na njihovu krivnju krivnju još dodaj, ne opravdali se pred tobom!
28 (69:29) Nek' budu izbrisani iz knjige živih, među pravednike neka se ne broje!
29 (69:30) A ja sam jadnik i bolnik - nek' me štiti tvoja pomoć, o Bože!
30 (69:31) Božje ću ime hvaliti popijevkom, hvalit ću ga zahvalnicom.
31 (69:32) Bit će to milije Jahvi no bik žrtveni, milije nego junac s papcima i rozima.
32 (69:33) Gledajte, ubogi, i radujte se, nek' vam oživi srce, svima koji Boga tražite.
33 (69:34) Jer siromahe Jahve čuje, on ne prezire sužanja svojih.
34 (69:35) Neka ga hvale nebesa i zemlja, mora i sve što se u njima miče.
35 (69:36) Jer Bog će spasiti Sion - on će sagradit' gradove Judine - tu će oni stanovat', imati baštinu.
36 (69:37) Baštinit će ga potomci slugu njegovih; prebivat će u njemu oni što ljube ime Božje.