Poglavlje 41

Zborovođi. Psalam. Davidov. (41:2)

Blago onome koji misli na uboga i slaba: u dan nevolje Jahve će ga spasiti!
2 (41:3) Jahve će ga štititi i živa sačuvati, sreću mu dati na zemlji i neće ga predati na volju dušmanima.
3 (41:4) Jahve će ga ukrijepiti na postelji boli, bolest mu okrenuti u snagu.
4 (41:5) Zavapih: "Jahve, smiluj mi se, iscijeli mi dušu jer tebi sagriješih!"
5 (41:6) Neprijatelji zlo govore o meni: "Kad će umrijeti i kad će mu nestati imena?"
6 (41:7) I dođe li tko da me posjeti, himbeno govori, u srcu pakosti skuplja i vani opada.
7 (41:8) Mrzitelji moji svi složno šapuću o meni; zlo mi dosuđuju:
8 (41:9) "Pogubna se pošast na nj oborila." Ili: "Tko jednom leže, više ne ustaje."
9 (41:10) Pa i prijatelj moj u koga se uzdah, koji blagovaše kruh moj, petu na me podiže.
10 (41:11) A ti, Jahve, smiluj se meni i podigni me da im mogu uzvratiti.
11 (41:12) Po tome ću znati da sam mio tebi: što se dušmanin moj neće veseliti nada mnom.
12 (41:13) A mene ćeš zdrava uzdržati i pred svoje me lice staviti dovijeka.
13 (41:14) Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, od vijeka do vijeka! Tako neka bude! Amen!