Poglavlje 117

Aleluja! Hvalite Jahvu, svi puci, slavite ga, svi narodi!
2 Silna je prema nama ljubav njegova, i vjernost Jahvina ostaje dovijeka!