Poglavlje 51

Zborovođi. Psalam. Davidov. Kad je k Davidu došao prorok Natan poslije njegova grijeha (51:2)

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
2 (51:3) Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg očisti!
3 (51:4) Bezakonje svoje priznajem, grijeh je moj svagda preda mnom.
4 (51:5) Tebi, samom tebi ja sam zgriješio i učinio što je zlo pred tobom: pravedan ćeš biti kad progovoriš, bez prijekora kada presudiš.
5 (51:6) Evo, grešan sam već rođen, u grijehu me zače majka moja.
6 (51:7) Evo, ti ljubiš srce iskreno, u dubini duše učiš me mudrosti.
7 (51:8) Poškropi me izopom da se očistim, operi me, i bit ću bjelji od snijega!
8 (51:9) Objavi mi radost i veselje, nek' se obraduju kosti satrvene!
9 (51:10) Odvrati lice od grijeha mojih, izbriši svu moju krivicu!
10 (51:11) Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni!
11 (51:12) Ne odbaci me od lica svojega i svoga svetog duha ne uzmi od mene!
12 (51:13) Vrati mi radost svoga spasenja i učvrsti me duhom spremnim!
13 (51:14) Učit ću bezakonike tvojim stazama, i grešnici tebi će se obraćati.
14 (51:15) Oslobodi me od krvi prolivene, Bože, Bože spasitelju moj! Nek' mi jezik kliče pravednosti tvojoj!
15 (51:16) Otvori, Gospodine, usne moje, i usta će moja naviještati hvalu tvoju.
16 (51:17) Žrtve ti se ne mile, kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
17 (51:18) Žrtva Bogu duh je raskajan, srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.
18 (51:19) U svojoj dobroti milostiv budi Sionu i opet sagradi jeruzalemske zidine!
19 (51:20) Tada će ti biti mile žrtve pravedne i tad će se prinosit' teoci na žrtveniku tvojemu.