Poglavlje 18

Učitelju zbora. Od Jahvina sluge Davida koji Jahvi ispjeva ovu pjesmu u onaj dan kad ga Jahve oslobodi iz ruku neprijatelja (18:2)

Ljubim te, Jahve, kreposti moja!
2 (18:3) Jahve, hridino moja, utvrdo moja spase moj; Bože moj, pećino moja kojoj se utječem, štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja!
3 (18:4) Zazvat ću Jahvu, hvale predostojna, i od dušmana bit ću izbavljen.
4 (18:5) Valovi smrti okružiše mene, prestraviše me bujice pogubne.
5 (18:6) Užad Podzemlja sputiše me, smrtonosne zamke padoše na me:
6 (18:7) u nevolji zazvah Jahvu i Bogu svome zavapih. Iz svog Hrama zov mi začu, i vapaj moj mu do ušiju doprije.
7 (18:8) I zemlja se potrese i uzdrhta, uzdrmaše se temelji gora, pokrenuše se, jer On gnjevom planu.
8 (18:9) Iz nosnica mu dim se diže, iz usta mu oganj liznu, ugljevlje živo od njega plamsa.
9 (18:10) On nagnu nebesa i siđe, pod nogama oblaci mu mračni.
10 (18:11) Na keruba stade i poletje; na krilima vjetra zaplovi.
11 (18:12) Ogrnu se mrakom kao koprenom, prekri se tamnim vodama i oblacima tmastim,
12 (18:13) od blijeska pred licem njegovim užga se ugljevlje plameno.
13 (18:14) Jahve s neba zagrmje, Svevišnjega glas se ori.
14 (18:15) Odape strijele i dušmane rasu, izbaci munje i na zemlju ih obori.
15 (18:16) Morska se dna pokazaše, i temelji svijeta postaše goli od strašne prijetnje Jahvine, od olujna daha gnjeva njegova.
16 (18:17) On pruži s neba ruku i mene prihvati, iz silnih voda on me izbavi.
17 (18:18) Od protivnika moćnog mene oslobodi, od dušmana mojih jačih od mene.
18 (18:19) Navališe na me u dan zlosretni, ali me Jahve zaštiti,
19 (18:20) na polje prostrano izvede me, spasi me jer sam mu mio.
20 (18:21) Po pravednosti mojoj Jahve mi uzvrati, po čistoći ruku mojih on me nagradi,
21 (18:22) jer čuvah putove Jahvine, od Boga se svoga ne udaljih.
22 (18:23) Odredbe njegove sve su mi pred očima, zapovijedi njegove nisam odbacio,
23 (18:24) do srži odan njemu sam bio, čuvam se grijeha svakoga.
24 (18:25) Jahve mi po pravdi mojoj vrati, čistoću ruku mojih vidje.
25 (18:26) S prijateljem ti si prijatelj, poštenu poštenjem uzvraćaš.
26 (18:27) S čovjekom čistim ti si čist, a lukavca izigravaš,
27 (18:28) jer narodu poniženu spasenje donosiš, a ponižavaš oči ohole.
28 (18:29) Jahve, ti moju svjetiljku užižeš, Bože, tminu moju obasjavaš:
29 (18:30) s tobom udaram na čete dušmanske, s Bogom svojim preskačem zidine.
30 (18:31) Savršeni su puti Gospodnji, i riječ je Božja ognjem kušana. On, samo on, štit je svima koji se k njemu utječu.
31 (18:32) Jer tko je Bog osim Jahve? Tko li je hridina osim Boga našega?
32 (18:33) Taj Bog me snagom opasuje, stere mi put besprijekoran,
33 (18:34) noge mi dade brze k'o u košute i postavi me na visine čvrste,
34 (18:35) ruke mi za borbu uvježba i mišice da luk mjedeni napinju.
35 (18:36) Daješ mi štit svoj koji spasava, tvoja me desnica drži, tvoja me brižljivost uzvisi.
36 (18:37) Pouzdanje daješ mom koraku, i noge mi više ne posrću.
37 (18:38) Pognah svoje dušmane i dostigoh, i ne vratih se dok ih ne uništih.
38 (18:39) Obaram ih, ne mogu se dići, padaju, pod nogama mi leže.
39 (18:40) Ti me opasa snagom za borbu, a protivnike moje meni podloži.
40 (18:41) Ti dušmane moje u bijeg natjera, i rasprših one koji su me mrzili.
41 (18:42) Vapiju u pomoć - nikog da pomogne; vapiju Jahvi - ne odaziva se.
42 (18:43) Smrvih ih kao prah na vjetru, zgazih ih k'o blato na putu.
43 (18:44) Ti me izbavi od bune u mom narodu, postavi me glavarom pogana, puk koji ne poznavah služi mi.
44 (18:45) Svaki moj šapat pokorno on sluša, sinovi tuđinci meni laskaju;
45 (18:46) sinovi tuđinski gube srčanost, izlaze dršćuć' iz svojih utvrda.
46 (18:47) Živio Jahve! Blagoslovljena hridina moja! Neka se uzvisi Bog, spasenje moje!
47 (18:48) Bog koji mi daje osvetu i narode meni pokorava.
48 (18:49) Od dušmana me mojih izbavljaš i nad protivnike me moje izdižeš, ti mene od čovjeka silnika spasavaš.
49 (18:50) Zato te slavim, Jahve, među pucima i psalam pjevam tvome Imenu:
50 (18:51) umnožio si pobjede kralju svojemu, pomazaniku svome milost si iskazao, Davidu i potomstvu njegovu navijeke.