Poglavlje 22

Zborovođi.

Po napjevu "Košuta u zoru". Psalam. Davidov. (22:2) Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Daleko si od ridanja moga.
2 (22:3) Bože moj, vičem danju, al'ne odvraćaš; noću vapijem i nema mi počinka.
3 (22:4) A ipak, ti u Svetištu prebivaš, Nado Izraelova!
4 (22:5) U tebe se očevi naši uzdaše, uzdaše se, i ti ih izbavi;
5 (22:6) k tebi su vikali i spasavali se, u tebe se uzdali, i postidjeli se nisu.
6 (22:7) A ja, crv sam, a ne čovjek, ruglo ljudi i naroda prezir.
7 (22:8) Koji me vode, podruguju se meni, razvlače usne, mašu glavom:
8 (22:9) "U Jahvu se on uzda, neka ga sad izbavi, neka ga spasi ako mu omilje!"
9 (22:10) Iz krila majčina ti si me izveo, mir mi dao na grudima majke.
10 (22:11) Tebi sam predan iz materine utrobe, od krila majčina ti si Bog moj.
11 (22:12) Ne udaljuj se od mene, blizu je nevolja, a nikog nema da mi pomogne.
12 (22:13) Opkoliše me junci mnogobrojni, bašanski bikovi okružiše mene.
13 (22:14) Ždrijela svoja razvaljuju na me k'o lav koji plijen kida i riče.
14 (22:15) Kao voda razlih se, sve mi se kosti rasuše; srce mi posta poput voska, topi se u grudima mojim.
15 (22:16) Grlo je moje kao crijep suho, i moj se jezik uz nepce slijepi: u prah smrtni bacio si mene.
16 (22:17) Opkolio me čopor pasa, rulje me zločinačke okružile. Probodoše mi ruke i noge,
17 (22:18) sve kosti svoje prebrojiti mogu, a oni me gledaju i zure na me.
18 (22:19) Haljine moje dijele među sobom i kocku bacaju za odjeću moju.
19 (22:20) Ali ti, o Jahve, daleko mi ne budi; snago moja, pohiti mi u pomoć!
20 (22:21) Dušu moju istrgni maču, iz šapa pasjih život moj.
21 (22:22) Spasi me iz ralja lavljih i jadnu mi dušu od rogova bivoljih!
22 (22:23) A sada, braći ću svojoj naviještat' ime tvoje, hvalit ću te usred zbora.
23 (22:24) "Koji se bojite Jahve, hvalite njega! Svi od roda Jakovljeva, slavite njega! Svi potomci Izraelovi, njega se bojte!
24 (22:25) Jer nije prezreo ni zaboravio muku jadnika, i nije sakrio lice svoje od njega; kad ga je zazvao, on ga je čuo."
25 (22:26) Zato ću te hvaliti u zboru veliku, pred vjernicima tvojim izvršit' zavjete.
26 (22:27) Siromasi će jesti i nasitit će se, hvalit će Jahvu koji traže njega: nek' živi srce vaše dovijeka!
27 (22:28) Spomenut će se i Jahvi se vratit' svi krajevi zemlje; pred njim će n§icÄe pasti sve obitelji pogana.
28 (22:29) Jer Jahvino je kraljevstvo, on je vladar pucima.
29 (22:30) Njemu će se jedinom klanjati svi koji snivaju u zemlji, pred njim se sagnuti svi koji u prah silaze. I moja će duša za njega živjeti,
30 (22:31) njemu će služiti potomstvo moje. O Gospodu će se pripovijedat'
31 (22:32) slijedećem koljenu, o njegovoj pravdi naviještati narodu budućem: "Ovo učini Jahve!"