Poglavlje 76

Zborovođi. Uza žičana glazbala. Psalam. Asafov. Pjesma. (76:2)

Na glasu je Bog u Judeji, u Izraelu veliko je ime njegovo!
2 (76:3) U Šalemu je Šator njegov, na Sionu boravište.
3 (76:4) Tu polomi strijele lukovima, štitove, mačeve, sve oružje.
4 (76:5) Blistav si od svjetla, veličanstveniji od bregova drevnih.
5 (76:6) Opljačkani su oni koji bijahu jaki srcem, i san svoj snivaju - klonuše ruke svim hrabrima.
6 (76:7) Od prijetnje tvoje, Bože Jakovljev, skameniše se kola i konji.
7 (76:8) Strašan si ti, i tko da opstane kraj žestine gnjeva tvojega.
8 (76:9) S neba reče presudu - od straha zemlja zadrhta i zanijemje
9 (76:10) kad se diže Bog da sudi, da spasi uboge na zemlji.
10 (76:11) Jer će te i bijes Edoma slaviti, i preživjeli iz Hamata štovat će te.
11 (76:12) Zavjetujte i izvršite zavjete Jahvi, Bogu svojemu, svi oko njega neka donose darove Strašnome
12 (76:13) koji obuzdava oholost knezova, koji je strašan kraljevima zemlje.