Poglavlje 60

Zborovođi.

Po napjevu "Ljiljan svjedočanstva". Miktam. Davidov. Kad je David izišao protiv Aram Naharajima i protiv Aram Sobe i kad je Joab na povratku potukao dvanaest tisuća Edomaca (60:2) Bože, ti nas ÓodbÄaci i bojne nam redove prÓobi, razjari se, a sad nas opet vrati!
2 (60:3) Potrese zemlju, rasječe je, zatvori joj usjeline jer se poljuljala.
3 (60:4) Zlu si kob na svoj narod navalio, napio nas vinom omamnim.
4 (60:5) Al' si i stijeg dao vjernicima svojim da umaknu luku dušmanskom.
5 (60:6) Da ti se ljubimci izbave, desnicom pomozi, usliši nas!
6 (60:7) Bog reče u svom Svetištu: "Šekem ću razdijelit' kličući, dolinu Sukot izmjeriti.
7 (60:8) Moj je Gilead, moj Manaše, Efrajim mi kaciga, Judeja žezlo moje!
8 (60:9) Moab je sud iz kojeg se umivam, na Edom ću baciti obuću, nad Filistejcem slavit' pobjedu!"
9 (60:10) Tko će me dovesti do utvrđena grada, tko će me dovesti do Edoma?
10 (60:11) Zar nećeš ti, o Bože, što nas odbaci? Zar više nećeš, Bože, s četama našim?
11 (60:12) Pomozi nam protiv dušmana, jer ljudska je pomoć ništavna!
12 (60:13) S pomoću Božjom hrabro ćemo se boriti, a on će zgaziti naše dušmane.