Kapittel 101

Av David; en salme.

Om miskunn og rett vil jeg synge; dig, Herre, vil jeg lovsynge.
2 Jeg vil akte på den rettsindiges vei -- når vil du komme til mig? Jeg vil vandre i mitt hjertes uskyld i mitt hus.
3 Jeg vil ikke sette mig fore noget nidingsverk; å gjøre overtredelser hater jeg, det skal ikke henge ved mig.
4 Et falskt hjerte skal vike fra mig, den onde vil jeg ikke vite av.
5 Den som baktaler sin næste i lønndom, ham vil jeg utrydde; den som har stolte øine og et opblåst hjerte, ham kan jeg ikke tåle.
6 Mine øine ser efter de trofaste i landet, forat de skal bo hos mig; den som vandrer på den rettsindiges vei, han skal tjene mig.
7 Der skal ikke i mitt hus bo nogen som farer med svik; den som taler løgn, skal ikke bli stående for mine øine.
8 Hver morgen vil jeg tilintetgjøre alle ugudelige i landet for å utrydde av Herrens stad alle dem som gjør urett.