Kapittel 39

Til sangmesteren, til Jedutun; en salme av David.

Jeg sa: Jeg vil vokte mine veier, så jeg ikke synder med min tunge; jeg vil legge munnkurv på min munn, så lenge den ugudelige ennu er for mine øine. (39:2) Jeg sa: Jeg vil vokte mine veier, så jeg ikke synder med min tunge; jeg vil legge munnkurv på min munn, så lenge den ugudelige ennu er for mine øine.
2 (39:3) Jeg blev taus og var aldeles stille, jeg tidde uten gagn, og min smerte blev oprørt.
3 (39:4) Mitt hjerte blev hett inneni mig, ved min grublen optendtes ild; -- jeg talte med min tunge:
4 (39:5) La mig vite, Herre, min ende, og mine dagers mål, hvad det er! La mig få vite hvad tid jeg skal bort!
5 (39:6) Se, som en håndsbredd har du satt mine dager, og min livstid er som intet for dig; visselig, bare tomhet er hvert menneske, hvor fast han enn står. Sela.
6 (39:7) Bare som et skyggebillede vandrer mannen, bare tomhet er deres uro; han dynger op og vet ikke hvem som skal samle det inn.
7 (39:8) Og nu, hvad håper jeg på Herre? -- Mitt håp står til dig.
8 (39:9) Frels mig fra alle mine overtredelser, gjør mig ikke til spott for dåren!
9 (39:10) Jeg tier, jeg later ikke op min munn; for du har gjort det.
10 (39:11) Ta bort fra mig din plage! For din hånds slag er jeg blitt til intet.
11 (39:12) Tukter du en mann med straff for misgjerning, da fortærer du hans herlighet likesom møll; bare tomhet er hvert menneske. Sela.
12 (39:13) Hør min bønn, Herre, og vend øret til mitt rop, ti ikke til min gråt! for jeg er en fremmed hos dig, en gjest som alle mine fedre.
13 (39:14) Se bort fra mig, så mitt åsyn må bli opklaret, før jeg går herfra og er ikke mere!