Kapittel 81

Til sangmesteren, efter Gittit; av Asaf.

Juble for Gud, vår styrke, rop med glede for Jakobs Gud! (81:2) Juble for Gud, vår styrke, rop med glede for Jakobs Gud!
2 (81:3) Stem i sang og la pauken lyde, den liflige citar tillikemed harpen!
3 (81:4) Støt i basun i måneden, ved fullmånen, på vår høitids dag!
4 (81:5) For det er en lov for Israel, en rett for Jakobs Gud.
5 (81:6) Han satte det til et vidnesbyrd i Josef da han [de. Josef.] drog ut gjennem Egyptens land. -- Jeg hørte en røst som jeg ikke kjente:
6 (81:7) Jeg fridde hans skulder fra byrden, hans hender slapp fri fra bærekurven.
7 (81:8) I nøden ropte du, og jeg fridde dig ut; jeg svarte dig, skjult i tordenskyen, jeg prøvde dig ved Meriba-vannene. Sela.
8 (81:9) Hør, mitt folk, og jeg vil vidne for dig! Israel, o, at du vilde høre mig:
9 (81:10) Det skal ikke være nogen fremmed gud hos dig, og du skal ikke tilbede utlendingens gud.
10 (81:11) Jeg er Herren din Gud, som førte dig op av Egyptens land; lukk din munn vidt op, at jeg kan fylle den!
11 (81:12) Men mitt folk hørte ikke min røst, og Israel vilde ikke lyde mig.
12 (81:13) Så lot jeg dem fare i sitt hjertes hårdhet, forat de skulde vandre i sine egne onde råd.
13 (81:14) O, at mitt folk vilde høre mig, og at Israel vilde vandre på mine veier!
14 (81:15) Om en liten stund vilde jeg da ydmyke deres fiender og vende min hånd imot deres motstandere.
15 (81:16) De som hater Herren, skulde smigre for dem, og deres tid skulde vare evindelig.
16 (81:17) Og han skulde fø dem med den beste hvete, og jeg skulde mette dig med honning fra klippen.