Kapittel 45

Til sangmesteren; efter "Liljer;" [kanskje melodien] av Korahs barn; en læresalme, en sang om kjærlighet.

Mitt hjerte strømmer over med liflig tale; jeg sier: Min sang er om en konge; min tunge er en hurtigskrivers griffel. (45:2) Mitt hjerte strømmer over med liflig tale; jeg sier: Min sang er om en konge; min tunge er en hurtigskrivers griffel.
2 (45:3) Du er den fagreste blandt menneskenes barn, livsalighet er utgytt på dine leber; derfor har Gud velsignet dig evindelig.
3 (45:4) Omgjord din lend med ditt sverd, du veldige, med din høihet og din herlighet!
4 (45:5) Og i din herlighet fare du seierrik frem for sannhets og rettferdig saktmodighets skyld! Og din høire hånd skal lære dig forferdelige storverk.
5 (45:6) Dine piler er hvesset -- folkeferd faller under dig-de trenger inn i hjertet på kongens fiender.
6 (45:7) Din trone, Gud, står fast evindelig og alltid; rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav.
7 (45:8) Du elsker rettferd og hater ugudelighet; derfor har Gud, din Gud, salvet dig med gledens olje fremfor dine medbrødre.
8 (45:9) Av myrra og aloè og kassia dufter alle dine klær; fra elfenbens-slott fryder dig strengelek.
9 (45:10) Kongedøtre er iblandt dine utvalgte; dronningen står ved din høire hånd i gull fra Ofir.
10 (45:11) Hør, datter, og gi akt og bøi ditt øre, og glem ditt folk og din fars hus,
11 (45:12) og la kongen ha sin lyst i din skjønnhet! For han er din herre, og du skal falle ned for ham.
12 (45:13) Og Tyrus' datter skal søke din yndest med gaver-de rike blandt folket.
13 (45:14) Såre herlig er kongedatteren der inne; hennes klædning er gjennemvirket med gull.
14 (45:15) I stukne klær ledes hun frem til kongen; jomfruer, hennes venninner, følger henne; de føres inn til dig.
15 (45:16) De ledes frem med fryd og jubel, de går inn i kongens slott.
16 (45:17) I dine fedres sted skal dine sønner trede; du skal sette dem til fyrster på den hele jord.
17 (45:18) Jeg vil prise ditt navn iblandt alle slekter; derfor skal folkene love dig evindelig og alltid.