Kapittel 12

Til sangmesteren, efter Sjeminit; en salme av David.

Frels, Herre! for de fromme er borte, de trofaste er forsvunnet blandt menneskenes barn. (12:2) Frels, Herre! for de fromme er borte, de trofaste er forsvunnet blandt menneskenes barn.
2 (12:3) Løgn taler de, hver med sin næste, med falske leber; med tvesinnet hjerte taler de.
3 (12:4) Herren utrydde alle falske leber, den tunge som taler store ord,
4 (12:5) dem som sier: Ved vår tunge skal vi få overhånd, våre leber er med oss, hvem er herre over oss?
5 (12:6) For de elendiges ødeleggelses skyld, for de fattiges sukks skyld vil jeg nu reise mig, sier Herren; jeg vil gi dem frelse som stunder efter den.
6 (12:7) Herrens ord er rene ord, likesom sølv som er renset i en smeltedigel i jorden, syv ganger renset.
7 (12:8) Du, Herre, vil bevare dem, du vil vokte dem for denne slekt evindelig.
8 (12:9) Rundt omkring svermer de ugudelige, når skarn er ophøiet blandt menneskenes barn.