Kapittel 62

Til sangmesteren, for Jedutun; en salme av David.

Bare i håp til Gud er min sjel stille; fra ham kommer min frelse. (62:2) Bare i håp til Gud er min sjel stille; fra ham kommer min frelse.
2 (62:3) Han alene er min klippe og min frelse, min borg, jeg skal ikke rokkes meget.
3 (62:4) Hvor lenge vil I alle storme løs på en mann, bryte ham ned som en mur som heller, et gjerde som støtes om?
4 (62:5) De rådslår bare om å styrte ham ned fra hans høihet, de har sin lyst i løgn; med sin munn velsigner de, men i sitt hjerte forbanner de. Sela.
5 (62:6) Bare i håp til Gud vær stille, min sjel! for fra ham kommer mitt håp.
6 (62:7) Han alene er min klippe og min frelse, min borg, jeg skal ikke rokkes.
7 (62:8) Hos Gud er min frelse og min ære; min sterke klippe, min tilflukt er i Gud.
8 (62:9) Sett eders lit til ham til enhver tid, I folk! Utøs eders hjerte for hans åsyn! Gud er vår tilflukt. Sela.
9 (62:10) Bare tomhet er menneskenes barn, bare løgn er mannens sønner; i vektskålen stiger de til værs, de er tomhet alle sammen.
10 (62:11) Stol ikke på vold, og sett ikke fåfengt håp til røvet gods! Når rikdommen vokser, så akt ikke på det!
11 (62:12) En gang har Gud talt, ja to ganger har jeg hørt det, [de. Gud har gjentatte ganger sagt] at styrke hører Gud til.
12 (62:13) Og dig, Herre, hører miskunnhet til; for du betaler enhver efter hans gjerning.