Kapittel 21

Til sangmesteren; en salme av David.

Herre! Kongen gleder sig over din makt, og hvor høit han fryder sig ved din frelse! (21:2) Herre! Kongen gleder sig over din makt, og hvor høit han fryder sig ved din frelse!
2 (21:3) Hvad hans hjerte ønsket, har du gitt ham, og hvad hans leber bad om, har du ikke nektet ham. Sela.
3 (21:4) For du kom ham i møte med velsignelse og lykke, du satte en krone av gull på hans hode.
4 (21:5) Han bad dig om liv; du gav ham det, et langt liv evindelig og alltid.
5 (21:6) Stor er hans ære ved din frelse; høihet og herlighet legger du på ham.
6 (21:7) For du setter ham til velsignelse evindelig, du fryder ham med glede for ditt åsyn.
7 (21:8) For kongen setter sin lit til Herren, og ved den Høiestes miskunnhet skal han ikke rokkes.
8 (21:9) Din hånd skal finne alle dine fiender, din høire hånd skal finne dine avindsmenn.
9 (21:10) Du skal gjøre dem som en ildovn når du viser ditt åsyn; Herren skal opsluke dem i sin vrede, og ild skal fortære dem.
10 (21:11) Deres frukt skal du utslette av jorden, og deres avkom blandt menneskenes barn.
11 (21:12) For de har grundet på ondt mot dig, de har uttenkt onde råd; de skal ikke makte noget.
12 (21:13) For du skal få dem til å vende ryggen; med dine buestrenger sikter du mot deres åsyn.
13 (21:14) Reis dig, Herre, i din kraft! Vi vil lovsynge og prise ditt storverk.