Kapittel 69

Til sangmesteren; efter "Liljer"; av David.

Frels mig, Gud, for vannene er kommet inntil sjelen. (69:2) Frels mig, Gud, for vannene er kommet inntil sjelen.
2 (69:3) Jeg er sunket ned i bunnløst dynd, hvor der intet fotfeste er; jeg er kommet i dype vann, og strømmen slår over mig.
3 (69:4) Jeg har ropt mig trett, min strupe brenner; mine øine er borttæret idet jeg venter på min Gud.
4 (69:5) Flere enn hårene på mitt hode er de som hater mig uten årsak; tallrike er de som vil forderve mig, mine fiender uten grunn; det jeg ikke har røvet, skal jeg nu gi tilbake.
5 (69:6) Gud, du kjenner min dårskap, og all min syndeskyld er ikke skjult for dig.
6 (69:7) La dem ikke bli til skamme ved mig, de som bier efter dig, Herre, Herre, hærskarenes Gud! La dem ikke bli til spott ved mig, de som søker dig, Israels Gud!
7 (69:8) For for din skyld bærer jeg vanære, dekker skam mitt åsyn.
8 (69:9) Jeg er blitt fremmed for mine brødre og en utlending for min mors barn.
9 (69:10) For nidkjærhet for ditt hus har fortært mig, og deres hån som håner dig, er falt på mig.
10 (69:11) Og min sjel gråt mens jeg fastet, og det blev mig til spott.
11 (69:12) Og jeg gjorde sekk til mitt klædebon, og jeg blev dem til et ordsprog.
12 (69:13) De som sitter i porten, snakker om mig, og de som drikker sterk drikk, synger om mig.
13 (69:14) Men jeg kommer med min bønn til dig, Herre, i nådens tid, Gud, for din megen miskunnhet; svar mig med din frelsende trofasthet!
14 (69:15) Redd mig ut av dyndet og la mig ikke synke! La mig bli reddet fra dem som hater mig, og fra de dype vann!
15 (69:16) La ikke vannstrømmen slå over mig og ikke dypet sluke mig, og la ikke brønnen lukke sitt gap over mig!
16 (69:17) Svar mig, Herre, for din miskunnhet er god; vend dig til mig efter din store barmhjertighet!
17 (69:18) Og skjul ikke ditt åsyn for din tjener, for jeg er i nød; skynd dig å svare mig!
18 (69:19) Kom nær til min sjel, forløs den, frels mig for mine fienders skyld!
19 (69:20) Du kjenner min spott og min skam og min vanære; alle mine motstandere er for ditt åsyn.
20 (69:21) Spott har brutt mitt hjerte, så jeg er syk, og jeg ventet på medynk, men der var ingen, på trøstere, men jeg fant ikke nogen.
21 (69:22) De gav mig galle å ete, og for min tørst gav de mig eddik å drikke.
22 (69:23) La deres bord bli til en strikke for deres åsyn og til en snare for dem når de er trygge!
23 (69:24) La deres øine formørkes, så de ikke ser, og la deres lender alltid vakle!
24 (69:25) Utøs din harme over dem, og la din brennende vrede nå dem!
25 (69:26) Deres bolig bli øde, ei være der nogen som bor i deres telt!
26 (69:27) For den du har slått, forfølger de, og de forteller om deres smerte som du har stunget.
27 (69:28) La dem legge skyld til sin skyld, og la dem ikke komme til din rettferdighet!
28 (69:29) La dem bli utslettet av de levendes bok, og la dem ikke bli innskrevet med de rettferdige!
29 (69:30) Men jeg er elendig og full av pine; la din frelse, Gud, føre mig i sikkerhet!
30 (69:31) Jeg vil love Guds navn med sang og ophøie ham med lovprisning,
31 (69:32) og det skal behage Herren bedre enn en ung okse med horn og klover.
32 (69:33) Når saktmodige ser det, skal de glede sig; I som søker Gud, eders hjerte leve!
33 (69:34) For Herren hører på de fattige, og sine fanger forakter han ikke.
34 (69:35) Himmel og jord skal love ham, havet og alt det som rører sig i det.
35 (69:36) For Gud skal frelse Sion og bygge byene i Juda, og de [de sanne israelitter.] skal bo der og eie dem,
36 (69:37) og hans tjeneres avkom skal arve dem, og de som elsker hans navn, skal bo i dem.