Kapittel 60

Til sangmesteren; efter Sjusjan edut; [sannsynligvis melodien] en gyllen sang av David til å læres, da han stred mot syrerne fra Mesopotamia og mot syrerne fra Soba, og Joab kom tilbake og slo edomittene i Saltdalen, tolv tusen. (60:2) da han stred mot syrerne fra Mesopotamia og mot syrerne fra Soba, og Joab kom tilbake og slo edomittene i Saltdalen, tolv tusen.

Gud! du har forkastet oss, du har sønderslått oss, du var vred; vederkveg oss nu igjen! (60:3) Gud! du har forkastet oss, du har sønderslått oss, du var vred; vederkveg oss nu igjen!
2 (60:4) Du har rystet jorden, du har fått den til å revne; læg dens skade, for den vakler!
3 (60:5) Du har latt ditt folk se hårde ting, du har gitt oss vin å drikke så vi tumlet.
4 (60:6) Men du har gitt dem som frykter dig, et hærmerke til opreisning, for sannhets skyld. Sela.
5 (60:7) Forat de du elsker, må bli frelst, så hjelp nu med din høire hånd og bønnhør oss!
6 (60:8) Gud har talt i sin hellighet. Jeg vil fryde mig; jeg vil utskifte Sikem og opmåle Sukkots dal.
7 (60:9) Mig hører Gilead til, og mig hører Manasse til, og Efra'im er vern for mitt hode, Juda er min herskerstav.
8 (60:10) Moab er mitt vaskefat, på Edom kaster jeg min sko; bryt ut i jubel over mig, Filisterland!
9 (60:11) Hvem vil føre mig til den faste by? Hvem leder mig inn til Edom?
10 (60:12) Mon ikke du, Gud, som forkastet oss og ikke drog ut med våre hærer, Gud?
11 (60:13) Gi oss hjelp mot fienden, for menneskehjelp er tomhet!
12 (60:14) Ved Gud skal vi gjøre storverk, og han skal nedtrede våre fiender.