Kapittel 80

Til sangmesteren; efter "Liljer"; et vidnesbyrd av Asaf; en salme.

Israels hyrde, vend øret til, du som fører Josef som en hjord! Du som troner over kjerubene, åpenbar dig i herlighet! (80:2) Israels hyrde, vend øret til, du som fører Josef som en hjord! Du som troner over kjerubene, åpenbar dig i herlighet!
2 (80:3) Vekk op ditt velde for Efra'im og Benjamin og Manasse, og kom oss til frelse!
3 (80:4) Gud, reis oss op igjen, og la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst!
4 (80:5) Herre, Gud, hærskarenes Gud hvor lenge har du latt din vrede ryke uten å ense ditt folks bønn!
5 (80:6) Du har gitt dem tårebrød å ete og tårer å drikke i fullt mål.
6 (80:7) Du gjør oss til en trette for våre naboer, og våre fiender spotter med lyst.
7 (80:8) Gud, hærskarenes Gud, reis oss op igjen, og la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst!
8 (80:9) Et vintre tok du op fra Egypten, du drev hedningefolk ut og plantet det.
9 (80:10) Du ryddet op for det, og det festet sine røtter og fylte landet.
10 (80:11) Fjell blev skjult av dets skygge, og Guds sedrer av dets grener.
11 (80:12) Det strakte ut sine grener til havet og sine skudd bort imot elven.
12 (80:13) Hvorfor har du revet ned dets hegn, så alle de som går forbi på veien, plukker av det?
13 (80:14) Svinet fra skogen gnager på det, og hvad som rører sig på marken, eter av det.
14 (80:15) Gud, hærskarenes Gud, vend tilbake, sku ned fra himmelen og se og ta dig av dette vintre
15 (80:16) og vern om det som din høire hånd har plantet, og om den sønn du har utvalgt dig!
16 (80:17) Det er brent med ild, det er avhugget; for ditt åsyns trusel går de under.
17 (80:18) La din hånd være over den mann som er ved din høire hånd, over den menneskesønn du har utvalgt dig,
18 (80:19) så vil vi ikke vike fra dig! Gjør oss levende igjen, så vil vi påkalle ditt navn!
19 (80:20) Herre, Gud, hærskarenes Gud, reis oss op igjen, la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst!