Kapittel 31

Til sangmesteren; en salme av David.

Til dig, Herre, tar jeg min tilflukt. La mig aldri i evighet bli til skamme, frels mig ved din rettferdighet! (31:2) Til dig, Herre, tar jeg min tilflukt. La mig aldri i evighet bli til skamme, frels mig ved din rettferdighet!
2 (31:3) Bøi ditt øre til mig, skynd dig og redd mig, vær mig et klippevern, en borg til å frelse mig!
3 (31:4) For du er min klippe og min borg, og for ditt navns skyld vil du føre og lede mig.
4 (31:5) Du vil føre mig ut av garnet som de lønnlig har lagt for mig; for du er mitt vern.
5 (31:6) I din hånd overgir jeg min ånd; du forløser mig, Herre, du trofaste Gud.
6 (31:7) Jeg hater dem som akter på tomme avguder, men jeg, jeg setter min lit til Herren.
7 (31:8) Jeg vil fryde og glede mig over din miskunnhet, at du har sett min elendighet, aktet på min sjels trengsler;
8 (31:9) du har ikke overgitt mig i fiendehånd, du har satt mine føtter på et rummelig sted.
9 (31:10) Vær mig nådig, Herre! for jeg er i trengsel; borttæret av sorg er mitt øie, min sjel og mitt legeme.
10 (31:11) For mitt liv svinner bort med sorg, og mine år med sukk; min kraft er brutt for min misgjernings skyld, og mine ben er uttæret.
11 (31:12) For alle mine fienders skyld er jeg blitt til stor spott for mine naboer og til en skrekk for mine kjenninger; de som ser mig på gaten, flyr for mig.
12 (31:13) Jeg er glemt og ute av hjertet som en død, jeg er blitt som et ødelagt kar.
13 (31:14) For jeg hører baktalelse av mange, redsel fra alle kanter, idet de rådslår sammen imot mig; de lurer på å ta mitt liv.
14 (31:15) Men jeg, jeg setter min lit til dig, Herre! Jeg sier: Du er min Gud.
15 (31:16) I din hånd er mine tider; redd mig av mine fienders hånd og fra mine forfølgere!
16 (31:17) La ditt åsyn lyse over din tjener, frels mig ved din miskunnhet!
17 (31:18) Herre, la mig ikke bli til skamme! for jeg kaller på dig. La de ugudelige bli til skamme, bli tause i dødsriket!
18 (31:19) La løgnens leber bli målløse, som taler frekt imot den rettferdige med overmot og forakt!
19 (31:20) Hvor stor din godhet er, som du har gjemt for dem som frykter dig, som du har vist mot dem som tar sin tilflukt til dig, for menneskenes barns øine!
20 (31:21) Du skjuler dem i ditt åsyns skjul for menneskers sammensvergelser, du gjemmer dem i en hytte for tungers kiv.
21 (31:22) Lovet være Herren! for han har underlig vist sin miskunnhet imot mig i en fast by.
22 (31:23) Og jeg, jeg sa i min angst: Jeg er revet bort fra dine øine. Dog hørte du mine inderlige bønners røst, da jeg ropte til dig.
23 (31:24) Elsk Herren, alle I hans fromme! Herren vokter de trofaste og gjengjelder rikelig den som farer overmodig frem.
24 (31:25) Vær ved godt mot, og eders hjerte være sterkt, alle I som venter på Herren!